Προδιαγραφές XML - Totos.gr

Προδιαγραφές XML

Η σελίδα αυτή περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για να δημιουργήσετε ένα XML αρχείο, συμβατό με το Totos.gr.

To XML αρχείο πρέπει να παράγεται καθημερινά, κάποια στιγμή ορισμένη από εσάς, ή να δημιουργείται τη στιγμή που το ζητάμε. Αν το XML είναι μεγάλο σε μέγεθος άρα και μεγάλος ο χρόνος δημιουργίας του, καλό και για εσάς και για εμάς, να ακολουθήσετε την πρώτη μέθοδο.

Κύρια χαρακτηριστικά

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να περιέχει ένα αρχείο XML είναι τα παρακάτω:

 • Να δηλώνει το encoding, το οποίο πρέπει να είναι έγκυρο.
 • Να δηλώνει την ημερομηνία δημιουργίας του.
 • Πρέπει να είναι έγκυρο και να μην περιέχει encoding errors.
 • Αν το μέγεθος του υπερβαίνει τα 2 ΜΒ να είναι σε συμπιεσμένη μορφή (.zip, .rar).
 • Ο τίτλος του προιόντος θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός, και ως εκ τούτου θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά όρους που αφορούν άμεσα το προιόν.
 • Τα tags Color / Size / Weight θα πρέπει να περιέχουν έγκυρες τιμές.
 • Τα tags MPN / ISBN θα πρέπει να περιέχουν έγκυρους κωδικούς.
 • Η ομαδοποιήση των προιόντων (grouping) γίνεται με βάση τον κατασκευαστή (brand / manufacturer) σε συνδυασμό με το MPN (ή το ISBN σε περίπτωση που το προιόν είναι βιβλίο). Αν αυτά τα tags δεν υπάρχουν, τα προιόντα δεν θα ομαδοποιηθούν.
Δήλωση XML

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το XML πρέπει να περιέχει το έγκυρο encoding του αρχείου καθώς και την ημερομηνία δημιουργίας του.

Παράδειγμα
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <catalog>
   <created>2018-06-11</created>
   <products>
   ...
   </products>
 </catalog>
Απαραίτητα πεδία

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα απαραίτητα πεδία που πρέπει να περιέχει ένα αρχείο XML.

Όνομα Τύπος Παράδειγμα
ID String 1
Name String Apple iPhone 7
Product link String http://www.myurl.gr/product/p1.html
Image link String http://www.myurl.gr/img/img1.html
Price Decimal 149.80
Availability String Διαθέσιμο
Shipping cost Decimal 4.50
Category String Κινητά τηλέφωνα
Manufacturer String Apple
MPN String Apple123
ISBN String 978-1-56619-909-4
Size String 36, 37, 38
Color String Μαύρο

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα προαιρετικά πεδία που πρέπει να περιέχει ένα αρχείο XML.

Όνομα Τύπος Παράδειγμα
Weight String 5kg
Additional images String http://www.myurl.gr/img/img1-2.html
Barcode / EAN String 12356843

Παρακάτω παραθέτουμε μερικά παραδείγματα πεδίων:

ID

To ID (κωδικός) του προϊόντος πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε προϊόν στο XML (Σε ένα αρχείο XML ΔΕΝ θα πρέπει να υπάρχει δύο φορές το ίδιο ID).

Name

O τίτλος του προϊόντος. Αυτό το πεδίο πρέπει να περιέχει μία συνοπτική περιγραφή όλων των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Product link

H διεύθυνση του προϊόντος. Το πεδίο αυτό πρέπει να οδηγεί στην σελίδα του προϊόντος και μόνο. Δεν πρέπει να είναι URL encoded.

Image link

H διεύθυνση του αρχείου της εικόνας του προϊόντος. Όλες οι εικόνες κατεβαίνουν στους servers μας.

Price

H τιμή του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Availability

H διαθεσιμότητα του προϊόντος που παρουσιάζεται στο site σας.

Category

Η κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν στο site σας.

Manufacturer

O κατασκευαστής του προϊόντος.

MPN

O μοναδικός κωδικός που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος αν το προϊόν δεν είναι βιβλίο.

ISBN

O μοναδικός κωδικός εάν το προϊόν είναι βιβλίο.

Size

To μέγεθος του προϊόντος.

Color

Το χρώμα του προϊόντος.

Weight

Το βάρος του προϊόντος.

Additional images

Δευτερεύουσες εικόνες του προϊόντος.

Shipping cost

Τα έξοδα αποστολής.

Barcode / EAN

Ο διεθνής αριθμός είδους.

Παράδειγμα

Παρακάτω παραθέτουμε μερικά παραδείγματα έγκυρου XML:

Παράδειγμα 1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <catalog>
    <created>2018-06-11</created>
    <products>
      <product>
        <id>1</id>
        <name>Apple iphone 7</name>
        <link>http://www.myurl.gr/product/p1.html</link>
        <image>http://www.myurl.gr/img/img1.html</image>
        <price>149.80</price>
        <secondary_image>http://www.myurl.gr/img/img1-2.html</secondary_image>
        <category_path>Κινητά τηλέφωνα</category_path>
        <manufacturer>Apple</manufacturer>
        <mpn>Apple123</mpn>
        <availability>Διαθέσιμο</availability>
        <color>Μαύρο</color>
      </product>
      ...
    </products>
  </catalog>
Παράδειγμα 2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <catalog>
    <created>2018-06-11</created>
    <products>
      <product id="1">
        <title>Apple iphone 7</title>
        <product_url>http://www.myurl.gr/product/p1.html</product_url>
        <image_link>http://www.myurl.gr/img/img1.html</image_link>
        <price_with_vat>149.80</price_with_vat>
        <secondary_image>http://www.myurl.gr/img/img1-2.html</secondary_image>
        <category>Κινητά τηλέφωνα</category>
        <manufacturer>Apple</manufacturer>
        <mpn>Apple123</mpn>
        <availability>Διαθέσιμο</availability>
        <color>Μαύρο</color>
      </product>
      ...
    </products>
  </catalog>