Όροι χρήσης και πολιτικής - Totos.gr

Όροι Χρήσης και Πολιτικής

1. Προοίμιο

H Shopping Search Engines Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – Υπηρεσίες Διαδικτύου, με έδρα τη Ρόδο (Εθελοντών Δωδεκανησίων 28, ΤΚ: 85100), ΑΦΜ 800913153, Δ.Ο.Υ. Ρόδου, email: [email protected], μεταξύ άλλων υπηρεσιών, που παρέχει στους επισκέπτες, χρήστες, μέλη της, παρέχει τη δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας σύγκρισης τιμών (εφ' εξής και «Υπηρεσία», ή/και «Πλατφόρμα totos.gr»), η οποία φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.totos.gr, τη δυνατότητα να περιηγηθούν, ενημερωθούν, αναζητήσουν και συγκρίνουν τιμές και είδη προϊόντων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, τα οποία διατίθενται από ηλεκτρονικά καταστήματα τρίτων εμπορικών επιχειρήσεων, με τις οποίους συνεργάζεται η S.S.E.G Ι.Κ.Ε.

Η Υπηρεσία παρέχει ποικίλους τρόπους online αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων, των χαρακτηριστικών και των τιμών τους. Η αναζήτηση των προϊόντων γίνεται είτε μέσω μηχανής αναζήτησης (με ποικίλα κριτήρια, όπως είδος προϊόντος, κατασκευαστής, προέλευση κλπ) είτε μέσω των ταξινομημένων κατηγοριών, που διαθέτει η υπηρεσία, ή και αναζήτηση προϊόντων μέσω φωτογραφίας του προϊόντος που "ανεβάζει" ο χρήστης στο πεδίο "Αναζήτηση" καθώς και άλλων μεθόδων αναζήτησης, που θα αναπτύξει στο μέλλον η S.S.E.G Ι.Κ.Ε., όπως π.χ. μέσω προβολής των πιο νέων προϊόντων στην Ελληνική Αγορά (νέες κυκλοφορίες) ή πιο δημοφιλών προϊόντων, όπως θα συνάγεται από τις κριτικές ή/και προτιμήσεις των χρηστών.

Εκτός των ρητώς εισαγομένων παρεκκλίσεων, διαφοροποιήσεων, εξαιρέσεων, οι παρόντες Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τη σχέση της S.S.E.G Ι.Κ.Ε. με τους επισκέπτες / χρήστες της Υπηρεσίας κατά την περιήγηση και χρήση του συνόλου των σελίδων, εφαρμογών και ενοτήτων της (δηλαδή και σε εξειδικευμένα προγράμματα ή υπηρεσίες της πλατφόρμας Τotos.gr, οι οποίες διατίθενται σήμερα, ή θα αναπτυχθούν και θα διατεθούν στο μέλλον από την S.S.E.G Ι.Κ.Ε.). Όπου στον παρόντα δικτυακό τόπο εισάγεται παρέκκλιση, εξαίρεση, διαφοροποίηση από τις γενικώς ισχύουσες αρχές των Όρων Χρήσης, θα αναφέρεται ειδικώς στους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και στις οδηγίες χρήσης (FAQ) της σχετικής ενότητας / επιμέρους υπηρεσίας / προγράμματος.

Η Υπηρεσία διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες δωρεάν. Με το πέρας ωστόσο της αναζήτησης, η απόφαση για αγορά καθοιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε προϊόντος από τρίτο ηλεκτρονικό κατάστημα πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη και διέπεται αποκλειστικά από τους Όρους Συναλλαγής και την Πολιτική Απορρήτου του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η υπηρεσία παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, που είναι ικανά για δικαιοπραξία, σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο, για προσωπική, μη εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και –εφόσον τους αποδέχεται- να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/ενοτήτων/υπηρεσιών του Τotos.gr.

Για τη νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών αναζήτησης προϊόντων ή υπηρεσιών απο τα συνεργαζόμενα με εμάς καταστήματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία. Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν χρήστης ή μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

2. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, ηλεκτρονικών καταστημάτων, κατασκευαστών προϊόντων και πηγών περιεχομένου), όλο το περιεχόμενο της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εργαλείων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Τotos.gr Ι.Κ.Ε. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της διαχειρίστριας της παρούσας ιστοσελίδας, ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

Αν για οποιοδήποτε λόγο, o χρήστης πράξει κάποια από τις ως άνω ενέργειες, αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.

3. Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Η επίσκεψη, περιήγηση και χρήση της υπηρεσίας δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη.

Ο χρήστης ή ο επισκέπτης Ιστοσελίδας μπορεί να επικοινωνεί με την S.S.E.G προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για οποιονδήποτε λόγο συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας με την εταιρεία μας, είτε με αποστολή απο αυτούς μηνύματος στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου [email protected] για οποιοδήποτε λόγο.

Οι εν δυνάμει συνεργάτες της Εταιρείας μας, δύναται να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, να περιηγηθούν σε αυτήν και να επικοινωνήσουν μαζί μας με σκοπό τη συνεργασία μας, συμπληρώνοντας το όνομα, το επώνυμο, το email και το τηλέφωνο τους, καθώς επίσης και την επωνυμία του ηλεκτρονικού τους καταστήματος (e-shop), την URL διεύθυνση του και την XML διεύθυνση αυτού, με την επίσκεψη αυτών στην σελίδα: Γίνε Συνεργάτης.

Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι της Εταιρείας μας δύνανται να μας υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και κάθε συνοδευτικό έγγραφο που οι ίδιοι κρίνουν σκόπιμο ή αναγκαίο, μέσω email που θα αποστείλουν σε εμάς επισκεπτόμενοι το ειδικό τμήμα Jobs της ιστοσελίδας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του totos.gr, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση Πολιτική απορρήτου.

4. Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.totos.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου τρίτου.

5. Ιστοσελίδες τρίτων

Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας www.totos.gr μπορούν μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks), να κατευθύνονται σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα τρίτων. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των διαχειριστών τους και η παρούσα ιστοσελίδα δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση τους, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα, την ποιότητα ή την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει πρόσβαση και περιηγείται σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

6. Δεοντολογία χρηστών

Συμφωνείτε στη μη καταχρηστική χρήση του Ιστοτόπου www.totos.gr. Ο όρος ‘Κατάχρηση’ περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τη χρήση του Ιστοτόπου με σκοπό τα εξής:

  • Δυσφήμιση, παρενόχληση, δίωξη, απειλή, κατάχρηση ή παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, δικαιωμάτων τρίτων, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Βλάβη ή παρέμβαση στη λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών ή λογισμικού τρίτων προσώπων με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάρτησης, λήψης ή μετάδοσης κατεστραμμένων αρχείων ή ιών.
  • Παραβίαση ισχύουσας πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων διαφήμισης ή προσωπικού βίου, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάρτησης, λήψης ή μετάδοσης υλικού ή λογισμικού.
  • Παράλειψη ή ψευδή παρουσίαση προέλευσης, ή δικαιωμάτων, οποιουδήποτε αρχείου για λήψη ή ανάρτηση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παράλειψης της αρχικής γλώσσας, των αναγνωριστικών στοιχείων του συντάκτη ή κοινοποιήσεων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού σήματος.
  • Μετάδοση, δημοσίευση ή με άλλο τρόπο αποκάλυψη εμπορικών μυστικών ή άλλου υλικού ή πληροφορίας εμπιστευτικού ή προστατευόμενου περιεχομένου.
  • Λήψη ή αποστολή αρχείων με παράνομο περιεχόμενο για διανομή μέσω του Ιστοτόπου.
  • Παρέμβαση ή διακοπή της λειτουργίας του Ιστοτόπου ή διακομιστών ή δικτύων συνδεδεμένων στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας παρέμβασης στην πρόσβαση οποιουδήποτε άλλου χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της υπερφόρτωσης, προετοιμασίας, μετάδοσης, συμμετοχής, καθοδήγησης ή απόπειρας πραγματοποίησης επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service), αποστολής ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (spamming), κατάρρευσης συστήματος (crashing), κατακλυσμού (flooding) ή αποστολής βομβών email (email-bombing) κατά του Ιστοτόπου.
  • Καθοδήγηση ρομπότ δικτύου, αραχνών, προγραμμάτων ανίχνευσης, ηλεκτρονικών απεικονίσεων χρηστών (avatar) ή οποιασδήποτε άλλης αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατά των υπολογιστικών συστημάτων που υποστηρίζουν την παρούσα ιστοσελίδα
  • Μετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ή λογισμικού, που αποκτήθηκε μέσω του Ιστοτόπου, ή αντιγραφή, δημιουργία, προβολή, διανομή, αδειοδότηση, εκτέλεση, έκδοση, αναδημιουργία, πώληση ή μεταβίβαση έργων που προέρχονται από τον Ιστότοπο.
  • Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς κατά τη στιγμή της ανάγνωσής τους.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μας και την άνευ σφαλμάτων μετάδοση πληροφοριών. Ωστόσο, εξαιτίας της φύσης του διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κάτι τέτοιο και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε μια παρεχόμενη υπηρεσία μας, χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, η πρόσβαση στον Ιστότοπο ενδέχεται περιστασιακά να αναστέλλεται ή να περιορίζεται λόγω επισκευών, συντήρησης ή εισαγωγής νέων δυνατοτήτων ή υπηρεσιών. Θα καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να είναι περιορισμένη τόσο η συχνότητα όσο και η διάρκεια των εν λόγω διακοπών λειτουργίας ή περιορισμών. Δεν φέρουμε ευθύνη αν για οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή περίοδο.

Ο χρήστης περαιτέρω είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί η S.S.E.G Ι.Κ.Ε, οι συνεργάτες μας ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/ διαφοράς/ διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

7. Ο ρόλος μας– Αποποίηση ευθύνης

Η Εταιρεία μας παρέχει τον διαδικτυακό χώρο και την αναγκαία τεχνολογική υποδομή για την έρευνα, ενημέρωση, σύγκριση τιμών προϊόντων των συνεργαζόμενων ηλεκτρονικών καταστημάτων, που έχουν καταχωρηθεί στην Πλατφόρμα. H Εταιρεία μας πραγματοποιεί όσο το δυνατόν ασφαλέστερους ελέγχους της ποιότητας και της αξιοπιστίας των συνεργαζόμενων με αυτήν καταστημάτων που συμβάλλονται με αυτήν και προβάλλονται στην πλατφόρμα της, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνει στη διαμόρφωση του περιεχομένων των σελίδων των καταστημάτων με τα οποία συνεργάζεται ούτε μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη και πλήρη αξιοπιστία των πρακτικών, των πολιτικών και των διαδικασιών που καθεμία εταιρία/κατάστημα εξ αυτών χρησιμοποιεί κατά την πώληση των προϊόντων τους. Η Εταιρεία μας συνιστά στους χρήστες της Ιστοσελίδας, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και αυτή των κατασκευαστών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανομένων πληροφοριών του αποτελέσματος και να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος επιλογής τους.

Η Εταιρεία μας, ως κατασκευάστρια και ιδιοκτήτρια της Υπηρεσίας και των λειτουργιών και δυνατοτήτων, που παρέχει, επ'ουδενί αποκτά την ιδιότητα του πωλητή και δε συμμετέχει καθοιονδήποτε τρόπο στη συναλλαγή οικονομική ή άλλη μεταξύ του επισκέπτη, που θα αποφασίσει να αγοράσει κάποιο προϊόν και του ηλεκτρονικού καταστήματος, που το διαθέτει.

Κατ' αναλογία των ανωτέρω και η κατάσταση του κάθε προϊόντος είναι ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος που το πωλεί / διαθέτει και η S.S.E.G Ι.Κ.Ε. δε μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των καταχωρημένων ειδών, ή τη δυνατότητα των πωλητών να τα διαθέσουν. Επιπλέον, η Εταιρεία μας, δεν ευθύνεται για την τυχόν χρέωση εξόδων αποστολής των προϊόντων απο το ηλεκτρονικό κατάστημα που συναλλάχθηκε ο επισκέπτης ή για τυχόν υπέρμετρες χρεώσεις ή απώλειας στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής τους κάρτας.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, αναζήτησης και ενημέρωσης των χρηστών / επισκεπτών για το προϊόν του ενδιαφέροντός τους, ολοκληρώνεται (εξαντλείται) ο ρόλος του Τotos.gr. Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να προβεί σε αγορά προϊόντος, ανακατευθύνεται στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και εφ' εξής η συμπεριφορά του και η συναλλαγή του διέπεται από τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων και ασφάλειας συναλλαγών του εκάστοτε ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας, δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων για συγκεκριμένο σκοπό. Πέραν της προβολής -κατόπιν αναζήτησης από τους επισκέπτες/χρήστες- των επιλογών και αποτελεσμάτων με βάση τα κριτήρια αναζήτησης, επ'ουδενί υφίσταται παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Οι χρήστες προβαίνουν στη συναλλαγή ή/και ανακατευθύνονται στους δικτυακούς τόπους των ηλεκτρονικών καταστημάτων, που πωλούν τα προϊόντα, που αναζητούν με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Επιπλέον οι επισκέπτες/χρήστες της Υπηρεσίας, πρέπει να γνωρίζουν ότι:

α) οι επιλογές ειδών και προϊόντων, που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Υπηρεσίας, δεν αποτελούν εξαντλητική παρουσίαση όλων των προϊόντων, που διατίθενται στο διαδίκτυο, παρά μόνον αυτών των προϊόντων, που διατίθενται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία συμμετέχουν στην Υπηρεσία. Επισημαίνεται, ότι στην Υπηρεσία καταχωρούνται ηλεκτρονικά καταστήματα επιχειρήσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές (αποστολές προϊόντων) στην Ελλάδα ή και την Κύπρο. Οι χρεώσεις αποστολής είναι αποκλειστική επιλογή των καταστημάτων αυτών, χωρίς την οποιαδήποτε παρέμβαση, μεσολάβηση ή συμμετοχή της S.S.E.G Ι.Κ.Ε.

β) τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και εν γένει οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, πληροφορίες εγγύησης, τιμής και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων, ΦΠΑ κλπ) των προϊόντων είναι σύντομες και αναδημοσιεύονται αυτούσιες όπως παρέχονται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, που πωλούν να αντίστοιχα είδη. Παρ' ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι αλλαγές – ενημέρωση – επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών να γίνεται σε σταθερή βάση (μία φορά ανά 24 ώρες εκτός Σαβ/κου και επίσημων αργιών) και ο χρόνος της τελευταίας ενημέρωσης παρατίθεται στο τέλος της συνοπτικής περιγραφής, η S.S.E.G Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί, την απουσία λαθών ή/και καθυστερήσεων στην ενημέρωση των χαρακτηριστικών, τιμών κλπ των προϊόντων από τις προαναφερόμενες εξωτερικές πηγές (καταστήματα, τα οποία είναι υπεύθυνα και οφείλουν να συμμορφώνονται με την προαναφερόμενη περιοδικότητα ανανέωσης των πληροφοριών) και συνεπώς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία ούτε φέρει απολύτως καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών. Στα προϊόντα, τα οποία εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, η περιγραφή είναι συνοπτική και οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να επισκέπτονται (ανακατευθύνονται) την αντίστοιχη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, προκειμένου να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, που αναζητούν να αγοράσουν, δεδομένου, ότι το εκάστοτε ηλεκτρονικό κατάστημα είναι εν τέλει αρμόδιο αλλά και υπεύθυνο για την αληθή, ακριβή και έγκυρη περιγραφή των υπ' αυτού διατιθέμενων ειδών. Στα πλαίσια της καλής πίστεως καλούνται ωστόσο οι χρήστες, εφόσον διαπιστώσουν ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια να επικοινωνήσουν με την S.S.E.G Ι.Κ.Ε. (τηλ:2241023103, email:[email protected]) ή με το κατάστημα, που διαθέτει το προϊόν.

Η Εταιρεία μας, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες συνεπεία ενεργειών και επιλογών των επισκεπτών/χρηστών της, που προέρχονται από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. H Τοtos.gr δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση/ευθύνη απορρέει απο τη συναλλακτική/συμβατική σχέση που προκύπτει ανάμεσα στον επισκέπτη/αγοραστή και το κατάστημα στο οποίο αυτός ανακατευθύνεται και με το οποίο τελικώς συναλλάσσεται διαμέσου της ιστοσελίδας της S.S.E.G Ι.Κ.Ε.

Σε περίπτωση που μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Υπηρεσίας και των ηλεκτρονικών καταστημάτων δημιουργηθεί κάποια διαφωνία ή/και αντιδικία, η Εταιρεία μας δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ των ανωτέρω προσώπων.

Εάν παρ' όλα αυτά απαιτηθεί η μεσολάβηση (εμπλοκή) της εταιρείας μας, η καταβολή όλων των εξόδων και των δαπανών αυτής, συμπεριλαμβανομένων και εύλογων αμοιβών στους δικηγόρους που θα την εκπροσωπήσουν σε μια τέτοια διαφορά, βαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος προκάλεσε την συμμετοχή της S.S.E.G Ι.Κ.Ε. στην διαδικασία επίλυσης της διαφοράς.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας, δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι η Υπηρεσία (οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα) θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Τotos.gr δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Τέλος, η Τotos.gr δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), που χρησιμοποιεί και επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ΙSP) ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της Υπηρεσίας και της ιστοσελίδας που τη φιλοξενεί και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την Υπηρεσία μη διαθέσιμη.

8. Ασφάλεια

Η ασφάλεια στο Internet αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα καθώς το Internet είναι ένα πεδίο ανοιχτό και ελεύθερα προσπελάσιμο σε τρίτους. Δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν σε επίπεδο δικτυακού τόπου με τη χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, κρυπτογράφησης προσωπικών στοιχείων και του πρωτοκόλλου SSL, που αποτελεί παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers) και συστήματος προστασίας δικτύου (firewall) υψηλής προστασίας.

9. Τελικές Διατάξεις

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας, ενημερώνοντας κατάλληλα τους επισκέπτες / χρήστες της ταυτόχρονα δε και το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Εξακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μετά από κάθε τροποποίηση των όρων παροχής της συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του παρόντος, που ρυθμίζει την τρέχουσα σχέση του επισκέπτη/χρήστη με την Υπηρεσία, μπορεί να αποθηκευθεί ή να εκτυπωθεί πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας S.S.E.G και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Ρόδου και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.